איך ניתן להפחית מזונות ילדים ?

איך ניתן להפחית מזונות ילדים ? מה צריך לעשות, באילו מקרים זה אפשרי ומה צריך לעשות כדי להפחית את תשלום מזונות ילדים

מזונות ילדים במהותם הם עניין דינאמי, שלעולם אין בו סופיות מוחלטת, ותמיד ניתן לפנות לבית המשפט ולעתור לשנותו, אך מדובר בנטל לא פשוט. כדי להפחית מזונות ילדים יש להגיש לבית המשפט לענייני משפחה תביעה להפחתת מזונות. במידה וסכום המזונות המקורי, אותו מבוקש להפחית, נקבע במסגרת הסכם אליו הגיעו ההורים (לעומת בפסק דין שמקורו בהכרעת בית המשפט), נקודת ההנחה היא שיהיה קשה יותר להפחית את המזונות, נקודת מוצא שיפוטית וערכית היא שהסכמים יש לקיים. הסכמים נושאים בחובם חיובים שלובים, לדוג', אישה יכולה להתפשר ולעשות וויתורים בעניין חלוקת הרכוש, להסכים לקבל פחות ממה שהיא סבורה שמגיע לה על פי הדין, ו"בתמורה" הגבר יתפשר ויסכים לשלם מזונות גבוהים יחסית. הפחתת סכום המזונות עלולה לפגוע בהגינות ההסכם כולו, על אחת כמה וכמה הסכמי גירושין, הדנים במכלול סוגיות שכולן קשורות זו לו, כגון משמורת הילדים, מזונות הילדים, חלוקת הרכוש, מתן הגט וכד'. בנוסף קיימת הנחה שיפוטית לפיה אדם שהתקשר בהסכם, חשב על כל האפשרויות שיכולות להתרחש, לדוגמה על ירידה עתידית בעסקיו שעלולה להפחית את הכנסותיו, או זוגיות חדשה והולדת ילדים נוספים למי מההורים-ובטרם התחייב וידא שאכן יוכל לעמוד בהתחייבויותיו.

על מנת שבית המשפט ישתכנע להפחית את מזונות ילדים, יש להוכיח שהתרחש שינוי נסיבות מהותי לאחר קביעת המזונות, ואם המזונות נקבעו בהסכם יש להוכיח שמדובר בשינוי מהותי אותו לא ניתן היה לצפות במועד החתימה על ההסכם.

שינוי נסיבות מהותי יכול להיות במצבו הכלכלי ו/או הבריאותי של האב, שינוי בהוצאות שהאב מחויב לשלם עבור עצמו ו/או עבור אחרים מעבר לתשלום המזונות (כגון הולדת ילדים נוספים), ולמעשה בית המשפט יבדוק כמה כסף נותר לאב לאחר תשלום המזונות, כאשר המדיניות היא שיש להותיר לו די למחייתו מכוח זכותו הבסיסית לחיים בכבוד, המעוגנת בחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו.
שינוי נסיבות מהותי יכול להיות גם בהיקף וגובה הצרכים של הילדים, או שינוי לטובה במצבה הכלכלי של האם.

בית המשפט יכול להפחית ואף לבטל חיוב במזונות במקרה של בן מרדן, סרבן קשר, אך מדובר במקרים קיצוניים בלבד, ורק לאחר שבית המשפט בחן (בדווקנות) האם אין סיבה מוצדקת לסירובו של הילד לפגוש את אביו, ולאחר שניסיונות לחידוש הקשר, שנעים בדרך כלל בפיקוח ובסיוע בית המשפט - לא הועילו.

כמובן שאם הילד עבורו משולמים המזונות עבר להתגורר עם ההורה המחויב בתשלום המזונות, שינוי המגורים ישפיע על החיוב ומהווה עילה להפחתתו ואף לביטולו (תלוי בהיקף הסדרי הראייה עם האם).

באילו תנאים ניתן לבטל דמי מזונות ילדים ? לקריאת המאמר המלא לחצו

אנחנו נוהגים לפרסם טיפים מקצועיים גם ברשתות חברתיות, עיקבו אחרינו בפייסבוק

Summary
Review Date
Reviewed Item
איך ניתן להפחית מזונות
Author Rating
5