ביטול דמי מזונות האם זה אפשרי

במישור העקרוני שני ההורים חייבים במזונות ילדיהם. עם זאת, החוק לתיקון דיני המשפחה (מזונות), תשי"ט-1959, מפנה להוראות הדין האישי- הוא הדין הדתי החל על אותו אדם.
לגבי יהודים, הדין הדתי מטיל על האב חבות עודפת במזונות ילדים, כך שברוב המקרים, אפילו אם זמני השהות של הילדים מתחלקים בין ההורים באופן שווה, האב מחויב לשלם מזונות ילדים לידי האם.

החיוב שעל פי החוק לתיקון דיני המשפחה (מזונות), תשי"ט-1959 הינו חיוב עקרוני. על מנת לחייב אדם במזונות יש לפנות לבית המשפט בתביעה למזונות בסופה יינתן ברוב המקרים פסק דין המחייב את ההורה במזונות.

החיוב במזונות קטין הינו חיוב חודשי הנמשך עד לגיל הבגרות של הקטין, כלומר עד לגיל 18, וברוב המקרים בתי המשפט מחייבים להמשיך ולשלם 1/3 מסכום המזונות שנפסק, מהגיע הילד לגיל 18 ועד לתום שירותו הצבאי.

חובת תשלום המזונות הינה חובה 'חזקה' מאד בחוק הישראלי, ובודדים המקרים בהם בתי המשפט ביטלו חיובו של אדם במזונות.  

החיוב במזונות מורכב מסכום מזונות בסיס, אותו כאמור משלם האב לידי האם, עבור צרכיו הבסיסיים של הילד, כגון חינוך חובה, מזון, ביגוד, קורת גג, הוצאות אחזקת הבית וכד'. לצד החיוב במזונות הבסיס נוהגים בתי המשפט לחייב את שני ההורים, בדרך כלל בחלקים שווים ביניהם, בתשלום הוצאות החינוך והבריאות החריגות של הקטינים, כלומר, הוצאות משתנות שהן מעבר לצרכים הבסיסיים השוטפים כגון טיפולים אורתודנטיים, אבחונים, טיפולים פסיכולוגיים, שעורים פרטיים, צהרון, קייטנות, חוגים וכדומה.   

במידה ואב חויב בתשלום מזונות הבסיס לידי האם, אך לאחר שחויב במזונות, עוברים הילדים להתגורר עמו, ברי כי תמה ההצדקה להמשיך ולשלם לאם כספים עבור מזונות הילדים שכבר אינם מתגוררים עמה. עם זאת, יש לפנות לבית המשפט לביטול פסק הדין או אפילו להגיש תביעת מזונות כנגד האם.

בסיטואציה בה משמורתם של הילדים עברה לאב, אך הילדים מקיימים הסדרי ראייה עם האם ולנים בביתה, לאור החבות העודפת של האב במזונות על פי הדין היהודי, עדיין ייתכן שהאב ימשיך להיות מחויב בסכום מזונות מסוים שישולם לידי האם. צריך לזכור שהחיוב במזונות קשור מאד לנסיבות המקרה הספציפי, לחלוקת זמני השהות של הילדים עם שני ההורים ולהכנסות והיקף הרכוש שיש לכל אחד מההורים.

במקרים בהם הילדים נמצאים במשמורת משותפת של ההורים כך שחלוקת זמנם בין שני הבתים פחות או יותר שווה, והשכר של ההורים זהה או שהאם מרוויחה יותר מהאב, ישנן פסיקות של בתי המשפט לענייני משפחה לפיהן האב לא יחויב בתשלום מזונות הבסיס לידי האם, אלא כל אחד מההורים יישא בהוצאות של הילדים כשהם שוהים עמו ובביתו. עם זאת, פסיקות אלה של בתי המשפט האזרחיים, הנשענות על שוויון זכויות מגדרי, מעוררות קושי בהתנגשותן בדין הדתי, אשר מושל בדיני המזונות ומטיל כאמור על האב חבות עודפת. גם בתי המשפט המחוזיים, ביושבם כערכאות הערעור על בתי המשפט לענייני משפחה, לא הגיעו להכרעה אחידה בנסיבות כגון אלה, והסוגיה ממתינה להכרעתו של בית המשפט העליון. 

אפשרות נוספת לביטול חיוב של הורה במזונות, קמה במידה וההורה מוכיח בבית המשפט כי הילד, הזכאי למזונות, הינו 'בן מרדן', כלומר, מסרב בתוקף לקיים קשר עם אותו ההורה. רק במקרים קיצוניים ביטלו בתי המשפט חיובו של הורה במזונות בטענת 'בן מרדן'. בטרם הכרעה כגון זו, ינסו בתי המשפט, בסיוע עובדת סוציאלית מלשכת הרווחה, ליתן כלים לחידוש ו/או לשיפור הקשר שבין ההורה לילדו. רק אם בית המשפט נוכח כי כלו כל הקיצים, והילד מתנהג כלפי ההורה בצורה מחפירה שאינה בעטיו של ההורה או כתוצאה ממעשיו שלו, תקום האפשרות לביטול החיוב במזונות הילד.  

לקוחות רבים פונים אלינו עם שאלות בנושא מזונות, ריכזנו כמה מן השאלות הנשאלות ביותר. לקריאה לחצו

 

Summary
Review Date
Reviewed Item
ביטול דמי מזונות האם זה אפשרי
Author Rating
5