אישתי והילדים גרים בחו" ל – האם אני חייב לשלם מזונות?

הכלל הבסיסי הוא שהורה מחויב בתשלום מזונות ילדיו. רק במקרים נדירים ביותר אדם יהיה פטור מתשלום מזונות ילדיו ואפילו הם גרים במדינה אחרת. קודם כל צריך לבחון מה מקור החיוב, באיזו מדינה חויבת במזונות ולמי הסמכות הבינלאומית.


במקרה של אדם שהתגורר בחו"ל עם אישתו וילדיו, ועזב על מנת לעבור להתגורר בישראל, סביר להניח שהאישה תגיש בחו"ל תביעה למזונות ילדים. על האישה יהיה למסור את התביעה לאב בישראל ויהיה עליו להגיש שם כתב הגנה. ניתן לטעון בכתב ההגנה לגבי הפורום הנאות, אך ברוב המכריע של המקרים הסמכות תהיה במקום המגורים המשותף האחרון ובמקום המגורים של הילדים, אשר הם אלה שלמעשה תובעים את המזונות. בין אם יוגש כתב הגנה ובין אם לאו, בסופו של דבר יינתן פסק דין. במידה ולחייב במזונות יש רכוש במדינה בה ניתן פסק הדין, ניתן יהיה לממש את הרכוש לצורך תשלום המזונות באמצעות הליכי ההוצאה לפועל שבאותה מדינה. במידה ולחייב במזונות יש רכוש רק בישראל, על מנת לאכוף כאן את פסק הדין שניתן בחו"ל, יש להגיש לבית המשפט לענייני משפחה תביעה לאכיפת פסק חוץ. במידה ובית המשפט בישראל יכיר בפסק החוץ ויתן לו תוקף שיפוטי ישראלי, ניתן יהיה לפנות עם פסק הדין ללשכת ההוצאה לפועל ולנקוט בהליכי גבייה בישראל.

במקרה של אדם שהתגורר עם אשתו והילדים בישראל והם עברו להתגורר בחו"ל, עדיין קיימת על האב חובת תשלום מזונות לילדיו. במידה והאם אוחזת בפסק דין שניתן על ידי בית המשפט בישראל, או בהסכם בו נקבעו מזונות ואשר קיבל תוקף של פסק דין על ידי בית המשפט לענייני משפחה, היא תוכל לגבות את המזונות מהאב שנמצא בישראל באמצעות לשכת ההוצאה לפועל. הקושי בסיטואציה כזאת יהיה בחובת ההתייצבות לדיונים שעלולים להתקיים בלשכת ההוצאה לפועל, לדוגמה לצורך טענת 'פרעתי' כמו גם גביית החיוב בהוצאות שוטפות חריגות שמעבר למזונות הבסיס, כגון חינוך ורפואה. עם זאת, ברוב המקרים, על מנת שהאם והילדים יוכלו מלכתחילה לעבור להתגורר במדינה אחרת, יש להגיש לבית המשפט לענייני משפחה תביעה להגירת קטין וברוב המקרים תוגש לצידה גם תביעה למזונות, שתתייחס לאופי ההוצאות העתידיות במדינה אליה עוברים הילדים להתגורר, ובתנאי כמובן שהגירתם תאושר. ההורים יכולים להגיע להסכם לגבי המעבר לחו"ל, הכולל גם את מזונות הילדים (ובסיטואציות כאלה ניתן וכדאי לדרוש בהסכם ערבויות לתשלום המזונות). אם ההורים לא מגיעים להסכם, בית המשפט יכריע בתביעת ההגירה, וככל שהיא תאושר, יפסוק גם את מזונותיהם של הילדים. במידה והאישה לקחה את הילדים עמה להתגורר בחו"ל ללא הסכמת האב או אישור בית המשפט שבמקום מושב הילדים, ייחשב הדבר לחטיפה בהתאם להוראות אמנת האג (השבת ילדים חטופים).

צפו בוידאו המסביר באילו מקרים תידרשו להחזיר חלק מתשלומי המזונות.

מידע מקצועי נוסף ניתן לקרוא בבלוג

Summary
Review Date
Reviewed Item
אישתי והילדים גרים בחו" ל – האם אני חייב לשלם מזונות?
Author Rating
5