מטרת הכתובה

מהי הכתובה ?

הכתובה היא מסמך דתי עם תוקף משפטי, לכתובה נוסח קבוע ובזמן החתימה על הכתובה מוסיפים אל הכתובה רק את המקום בו נערכה החתונה, את התאריך בו התקיימה החתונה את שמם של החתן והכלה ואת הסכום הכספי שבחר החתן להתחייב לגביו, בנוסף על כך בסוף מילוי הפרטים הנ"ל חותמים על הכתובה החתן ושני העדים. את הכתובה נהוג למלא ולהחתים לפני טקס החופה שכן במהלך טקס זה תימסר הכתובה לידי הכלה .

לכתובה מספר מטרות ואלו הן המטרות :

1. מטרתה הראשונה של הכתובה היא להקשות על הבעל לגרש את אשתו, כלומר מטרתה של הכתובה היא לחזק את יציבותו של הקשר בין בני הזוג בכך שהסכום שנקב הבעל בכתובתה של האישה יעזור למנוע מצב שעל כל סכסוך או ויכוח קטן ירצה הבעל לפרק את הנישואין שכן יצטרך הבעל לשלם את מלוא סכום הכתובה.

2. מטרתה השנייה של הכתובה היא לדאוג לביטחונה הכלכלי של האישה לאחר פטירת בעלה וזוהי הסיבה שגם אלמנה זכאית לדמי הכתובה, בשל סיבה זאת לאישה זכות ראשונים על עיזבון בעלה כלומר במידה וישנם חובות לבעל הנפטר, האלמנה תקבל ראשונה את הסכום הנקוב לה בכתובתה ורק שאר בעלי החוב יקבלו את חלקם בנוסף על כך אינו יכול אדם בצוואתו לכתוב ולבקש לבטל את סכום הכתובה שאלמנתו תקבל מין הירושה לאחר פטירתו.

3. מטרתה השלישית של הכתובה היא הבטחת עתיד הגרושה כלומר הכסף שתקבל הגרושה מן הכתובה ישמש אותה בחייה החדשים לאחר הגירושין ויעזור לדאוג לכך שלא תצא חסרת כל את העולם.

אילו שלוש התחייבויות מצד הבעל כוללת הכתובה?

ההתחייבויות אליהן מתחייב הבעל כאשר הוא חותם על מסמך הכתובה הן:

1. מזונות לאישה : התחייבות זו אומרת כי על הבעל לדאוג לכל קיומה החומרי של האישה כלומר בנוסף למזונות כמתפרש מין השם על הבעל לדאוג לבגדים, למקום מגורים ואף לריפוי האישה.

2. תשלום דמי כתובה ותוספת כתובה : התחייבות זאת אומרת כי על הבעל או על הערבים לשלם לאישה את מלוא סכום כתובתה ותוספת כתובתה בעת פירוק הנישואין אם בשל גירושין או בשל מותו של הבעל, פירוש השם כתובה ותוספת כתובה מדבר על דמי הכתובה כפי שנקבע על ידי חז"ל שהוא 200 זוז שזהו סכום המתפרש בימינו לסכום כסף המאפשר לחיות ממנו למשך שנה שלמה (סכום זה נקבע על פי ערך המטבע המקומי ועל פי מנהגי המקום) בנוסף על כך ניתנת האפשרות לחתן להוסיף סכום כסף נוסף על גבי הסכום הקבוע אך אין לחייב את הבעל להוסיף כסף זה למרות שגם בנושא זה מתחשבים בדרך כלל במנהגי המקום והרבנות קובעת מידי זמן את סכום המינימום שכולל את דמי הכתובה ואת תוספת הכתובה גם יחד.

3. נדוניה בתוספת נדוניה : הנדוניה הם אותם נכסים אשר האישה מביאה עמה אל הנישואין. התחייבות זו אומרת כי הבעל מתחייב להחזיר בזמן פירוק הנישואין את כל אותם נכסי נדוניה שהביאה האישה ונרשמו בכתובה, כאשר עליו להחזירם לפי ערכם בזמן החתונה ולא על פי ערכם הנוכחי. בנוסף על כך ישנם נכסים נוספים אשר אינם נרשמו בכתובה והם נשארים ברשותה של האישה הנקראים נכסי מלוג, בנכסים אלה יכול הבעל לסחור אך הוא מקבל עליו אחריות על השווי סכום נכסים אלה ומכאן השם "תוספת נדוניה".

האם ניתן לבטל את הכתובה ?

במקרים בהם ישנו פגם פיזי בכתובה או שמא במקרים בהם האישה מבצעת "עבירות" מסוימות בעברה על חוקי הנישואין, ניתן לבטל כתובה.

לייצוג משפטי מקצועי, אמין ומוביל – עו"ד רפי שדמי

אתם מוזמנים לקרוא מידע מקצועי נוסף באתר של רפי שדמי כתבות

Summary
Review Date
Reviewed Item
מטרת הכתובה
Author Rating
5