סרבן תשלום מזונות ילדים

איך מתמודדים עם סרבן סרבנית תשלום מזונות ילדים

בהתאם להוראות החוק לתיקון דיני המשפחה (מזונות), תשי"ט-1959, הורים חייבים בתשלום מזונות ילדיהם הקטינים. על מנת לחייב הורה המנסה להתנער מחובת תשלום מזונות ילדיו, יש לפנות לבית המשפט בתביעה למזונות קטין.

במסגרת תביעת המזונות, בית המשפט נותן פסק דין למזונות או החלטה למזונות זמניים (הניתנת בדרך כלל בתחילת ההליך, לאחר הגשת התביעה ולפני הליכי ההוכחות ומתן פסק הדין). במידה והחייב במזונות אינו משלם את החיוב שנפסק על ידי בית המשפט, יש לפנות לאכיפת ההחלטה או פסק הדין בלשכת ההוצאה לפועל.

מטרתה של לשכת ההוצאה לפועל – רשות האכיפה והגבייה, כשמה כן היא- לסייע באכיפה של פסקי דין והחלטות הניתנות על ידי ערכאות השיפוט. עם זאת, קיימת הבחנה בלשכת ההוצאה לפועל בין חוב מזונות לבין חובות אחרים מאחר ומזונות מהווים מקור מחייה לזכאים כך שהתפיסה היא שהפגיעה הנגרמת לזכאים למזונות באי התשלום, חמורה יותר ועלולה להביא את הזכאים לנזקקות עד שיהפכו לנטל על החברה. לעומת חובות אחרים, בתיקי הוצאה לפועל מזונות, לא ניתן להכריז על החייב כמוגבל באמצעים, אין לחייב הגנה מפני עיקול שכר עבודה, צווי עיכוב יציאה מהארץ ופקודת מעצר ניתנים על ידי רשמי ההוצאה לפועל ביתר קלות ובכלל הסנקציות הננקטות כנגד חייבים רבות יותר ומחמירות יותר מאשר בתיקי הוצאה לפועל שאינם מזונות.
על מנת לפתוח תיק מזונות בלשכת ההוצאה לפועל לצורך גביית המזונות שנפסקו, יש למלא את הטפסים הנדרשים ולצרף עותק מקורי של פסק הדין או ההחלטה שחייבו במזונות. פתיחת התיק כרוכה בתשלום אגרה.
לאחר שתיק המזונות נפתח, לשכת ההוצאה לפועל שולחת לחייב אזהרה המהווה הודעה על פתיחת התיק כנגדו. בדרך כלל לא ניתן להתחיל ולנקוט בהליכי גבייה (כגון עיקולים, הגבלות, עיכובי יציאה מן הארץ וכד') עד שחולפים 21 ימים מהיום בו נמסרה האזהרה לחייב.

במסלול הרגיל בתיק מזונות על הזוכה לפנות ללשכת ההוצאה לפועל ולבקש שיינקטו כנגד החייב הליכי גבייה וסנקציות שונות, בין באמצעות ייצוג של עורך דין מטעם הזוכה ובין אם על ידי הזוכה עצמו. עם זאת, ועל מנת להקל על הזכאים למזונות, לפני כ-3 שנים אושר בלשכת ההוצאה לפועל "מסלול מזונות" בו פקידי ההוצאה לפועל נוקטים מיוזמתם הליכי גבייה כנגד חייבים, במקום הזוכה או עורך דין מטעמה. התיקון ויצירת מסלול המזונות נועד להקל על הזכאים למזונות ולחסוך מהם שכר טרחת עורכי דין בתיקי הוצאה לפועל, מתוך הבנה למצוקה הכלכלית שממילא גורמים סרבני המזונות לזכאי המזונות.
במקרים מסוימים בהם הליכי הגבייה באמצעות לשכת ההוצאה לפועל אינם נושאים פרי, חוק המזונות (הבטחת תשלום), תשל"ב-1972 מאפשר, בהתקיים תנאים המוגדרים בחוק ובתקנות, לקבל את סכום המזונות או חלקו מהמוסד לביטוח לאומי. הזכאות לקבלת מזונות מהביטוח הלאומי הינה לזכאים למזונות שהינם תושבי ישראל בלבד, ובתנאי שהחייב במזונות היה אף הוא תושב ישראל ביום מתן פסק הדין ו/או ההחלטה שחייבו במזונות, או במשך 24 חודשים מתוך 48 חודשים שקדמו ליום מתן פסק הדין או ההחלטה. הזכאות אף מותנית בגובה ההכנסות של הזוכה, ומעל תקרה מסוימת של השתכרות אין זכאות לקבלת המזונות מהמוסד לביטוח לאומי.

במקרים בהם קיימת זכאות לקבלת המזונות שנפסקו מהמוסד לביטוח הלאומי, המוסד לביטוח לאומי כאמור ישלם את המזונות לידי הזוכה ובמקביל יפעל לגבות ישירות מהחייב את המזונות ששולמו.

המאמר מאת עורך הדין רפי שדמי, מומחה בדיני משפחה. אתם מוזמנים לקרוא מידע מקצועי בבלוג

Summary
Review Date
Reviewed Item
סרבן תשלום מזונות ילדים
Author Rating
5